English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

اخیرا تعدای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها به امضا رسانده اند که در صورت تصویب آن، آزادی بیان و اندیشه بسیار محدودتر خواهدشد و به موجب این طرح تشکیل، تبلیغ و عضویت در هر گروهی که به علاقه حاکمیت جمهوری اسلامی نباشد جرم محسوب می‌شود. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی هر فردی آزادی بیان و عقیده دارد. در ماده یک این طرح آمده است: به منظور صیانت از انسان‌ها در برابر مغزشویی، گرایش‌های دگرباوری، القای ایدئولوژیک تغییر معنا، دگرگونی فریب‌کارانه، القا گری، ایجاد وهن و فتنه اعتقادی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، فرقه‌ها و جریانات فکری منحرف، قانون منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنان بر طبق مواد ذیل به تصویب می‌رسد.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.