English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

این ویدیو را زنی به صورت پنهانی در یکی از شهر تحت اشغال داعش فیلمبرداری کرده است. در شهر چرخی می‌زند و به کافی‌نتی می‌رود که زنانی بدون لهجه در حال مکالمه به زبان فرانسه هستند. گزارشگر کانال دو تلویزیون فرانسه معتقد است که این‌ها، زنان فرانسوی تازه مسلمان هستند که برای ازدواج یا پیوستن به شوهرانشان به آنجا رفته‌اند.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.