English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

هر فردی از زمانی که متولد می شود دارای حق و حقوقی است و مهم ترین و با ارزش ترین این حقوق، حق زندگی است. گاهی می شنویم که گفته می شود ما فقط زنده ایم و زندگی نمی کنیم. اینجاست که به اهمیت حق زندگی پ‍ی می بریم و یکی از ضروری ترین نیازهای آدمی، دانستن حقوق خود برای زندگی است. اگر ما بر حقوق خود، برای زندگی بهتر آشنا نباشیم، مطمئنا از زندگی شایسته ای برخوردار نخواهیم بود. باید بدانیم که تمامی افراد بشر آزاد متولد می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و هیچ تبعیضی نمی بایست از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر وجود داشته باشد. هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگه داشت. هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه قرار گيرد. همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد. هر شخص با برابری کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود. اصل بر بی گناهی افراد است. بنابراین هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود.

هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند. و در سرنوشت کشورش با داشتن آنتخابات عادلانه و آزاد سهیم باشد. هر فردی حق تشکیل خانواده با اختیار خود دارد و می بایست از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد. هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش رایگان بهره مند شود. و صد و هزاران حق دیگر که می بایست به آنها آگاه بود. از این ‍پس قصد داریم در این ویدئوی کوتاه با بیان رویدادهای مهم اجتماع به حقوق اساسی افراد بپردازم حقوقی که مقدمه حق زندگی است.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.