English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

از اینکه این ویدئو را با دوستانتان به اشتراک می‌گذارید و یا دوستانتان را به این صفحه دعوت می‌کنید سپاسگزارم. همانطور که می‌دانید، افراد بسیار زیادی اعم از دانشجویان در خارج از کشور تحصیل و زندگی می‌کنند. و به صورت کلی ارتباط‌ها با خارج از کشور بسیار زیاد است. گاهی همین ارتباط‌ها دردسر ساز است چرا که در کشور ایران عده‌ای هستند که فراتر از قانون عمل کرده و به بهانه حفظ امنیت اعمالی انجام می‌دهند که حتی بر اساس مقررات داخلی نیز نیست و می‌توانند هر نوع اتهامی را به دیگری منتسب کرده و بر اثر شکنجه اقرار بگیرند. در سال‌های گذشته عده بسیاری اعم از دانشجو، خبرنگار و یا افراد عادی به اتهام‌های جاسوسی بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته و حتی به مجازات‌های بسیار سنگینی محکوم شدند. امکان دارد که هر یک از شما و یا دوستانتان یکی از قربانیان این افراد شود. دانستن برخی از موضوعات و مسایل حقوقی باعث می‌شود که شما بتوانید حتی در چنین مواقعی از خود به خوبی دفاع کنید.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.