English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

انجمن پژوهشگران ایران

نهادی است علمی و پژوهشی که فارغ از هرگونه برخوردهاي فكري و عقيدتي به فعاليتهای خود مي پردازد. انجمن مجموعه ايست از متخصصين ، متفکرين و پژوهشگران ايراني که در تلاش است با شناخت و بررسي مسائل و مشکلات کشور، به برنامه ريزي براي امروز و فرداي ايران بپردازد. مجموعه تلاش ها و برنامه ريزيهاي ما در بخش هاي مختلف، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد کارشناسي و تجزيه و تحليل واقع مي شوند. انجمن پزوهشگران ايران تا به امروز چهل و هشت کنفرانس بين المللي در رابطه با مسائل امروز و فردای ايران ترتيب داده است که تمامي فيلم های آن موجود مي باشد. انجمن پزوهشگران ايران تا کنون يازده جلد کتاب چاپ و منتشر کرده است که مربوط به مطالعات و مجموعه سخنرانيها مي باشد . درطول چندین سال گذشته کنفرانس های انجمن پزوهشگران ايران بطور مستقیم و زنده، تصویری و صوتی از شبکه جهانی اينترنت برای ایرانیان در داخل و خارج از ایران پخش گردیده و تماس های گسترده و بسيار با ارزشي را بوجود آورده است. انجمن پزوهشگران ايران در شرايط خاص و بنا به تحولات روز لازم مي داند تا ديدگاه خود را اعلام کند که تعدادی از آنها در بخشهای فارسي و انگليسي اين تارنما موجود مي باشند. هزينه فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته مي شود که همينجا از اين حمايت ها قدرداني مي گردد و ارج نهاده مي شود. تمامي سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزينه ها با حضور خود به بار علمي فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران افزوده اند که از آنان نيز سپاسگزاريم. انجمن پژوهشگران ايران از همه هموطنان، با هر فكر و عقيده و مذهب، مي خواهد كه با پيوستن به فعاليت هاي انجمن در غناي فرهنگي و همبستگي هاي ملي همت كنند. همكاري و همياري شما هموطنان در بهبود فعاليت هاي انجمن پژوهشگران ايران بسيار ارزشمند خواهد بود.