English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

محمد امینی

محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، فرزند زنده یاد نصرت الله امینی، وکیل دکتر محمد مصدّق و خانم ناهید امینی است.

محمّد امینی پس از چندسالقعالیت در جنبش دانشجویی خارج از کشور، یک سال پیش از انقلاب 57 به ایران بازگشت و افزون بر دبیری در روزنامه ندای آزادی، نخستین کار پژوهشی خودرا با نام مستعار م. الف. امید در سال 1358 در تهران منتشر ساخت. نام این کتاب، «روحانیت، میراثی از قرون وسطی» بود.

در سی و اندی سال گذشته، او به کار پژوهش پرداخته و دست کم دویست نوشتار پژوهشی و سیاسی از او به چاپ رسیده است. برخی از کتاب های او چنین اند:

ویرایش و حاشیه نویسی بر شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی

فداییان اسلام و سودای حکومت دینی

سوداگری با تاریخ

زندگی و زمانه احمد کسروی

سرگذشت زبان فارسی

جستاری پیرامون حجاب

و …..