English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

سورنا هاشمی

فعال سابق دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی انحمن اسلامی دانشگاه زنجان و از اعضای شورای مرکزی ستاد شهروند آزاد در انتخابات سال هشتاد و هشت. در سال ۱۳۸۷ در پی اعتراضات دانشگاه زنجان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در دادگاه به زندان محکوم شد. وی به مدت ۵ سال از تحصیل محروم و پس از آن به تصمیم وزارت علوم از دانشگاه اخراج شد. در پاییز سال ۸۸ با حمله ماموران وزارت اطلاعات در جلسه دانشجویی بازداشت شد. سورنا هاشمی پس از آزادی در دی ماه همان سال توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو الف منتقل شد و تا فرودین سال بعد در بازداشت بود. در سال ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت به زندان اوین انتقال داده شد و پس از آزادی از کشور خارج شد.