English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

حسین علیزاده

هماهنگ کننده برنامه منطقه ای IGLHRC (کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس‌گرا) برای خاورمیانه و شمال آفریقا است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، حسین به عنوان مسئول هماهنگی IGLHRC کار کرده است، در همین حال ناظر بر موارد نقض حقوق همجنسگرایان در ایران و عراق می‌باشد. او قبلا یکی از همکاران هماهنگی برای آشتی ایران و عراق بوده است. وی دارای فوق‌لیسانس در روابط بین الملل از دانشگاه ملی، تهران، ایران و فوق‌لیسانس در مطالعات صلح بین المللی از دانشگاه نوتردام است.