English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

روحی شفیعی

نویسنده، جامعه شناس و از بنیان گزاران و مدیر اجرائی ایکاوی- ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران