English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

سوده راد

فارغ التحصیل مقاطع کار‌شناسی «ریاضی کاربردی» و کار‌شناسی ارشد در رشته‌های «مدیریت تغییر» و «پژوهش در علوم مدیریت»، کنشگر و پژوهشگر برابری جنسیتی است و هم زمان با اهدای جایزه «سیمون دوبوار برای آزادی زنان» در سال ۲۰۰۹ با کمپین یک ملیون امضا، در تأسیس شاخه پاریس این کمپین مشارکت داشت. وی سپس در شبکه فمینیستی فرانسوی «جرأت فمینیست بودن» مسوولیت امور بین الملل را برعهده گرفت و تا آگوست ۲۰۱۲ این نقش را ایفا کرد. از او در سایت‌های فمینیستی تغییربرای برابری، مدرسه فمینیستی، رادیو زمانه و روزنامه‌های اینترنتی میهن و راه دیگر در حوزه برابری جنسیتی مقالات و گزارش‌هایی منتشر شده است. او همچنین یکی از دست اندرکاران سایت «پلهایی برای زنان» است که به انتشار ترجمه مقالات حوزه زنان در خاورمیانه به زبان فارسی می‌پردازد و مقالاتی هم در سایت‌های غیر فارسی زبان منتشر کرده است. او همچنین سابقه همکاری با زنان تی وی و سازمان عدالت برای ایران را در کارنامه خود ثبت کرده است.