English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

رحمان حسین‌زاده

رحمان حسین‌زاده رئیس دفتر سیاسی «حزب کمونیست کارگری - حکمتیست» است. وی از فعالین سیاسی کمونیست دخیل در سه دهه اخیر جنبش کمونیستی و کارگری ایران است. از سال ۱۳۵۶ با گرایش چپ وارد مبارزه سیاسی علیه رژیم سلطنتی شده و در انقلاب ۵۷ و مشخصا در مبارزات و تظاهرات سال ۱۳۵۷ شهرهای بوکان، ارومیه و سقز شرکت داشت. از اعضای کنگره موسس حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۶۲ بود و در سال ۲۰۰۴ به همراه اکثریت کمیته مرکزی و بخش مهمی از کادرها و اعضای حزب کمونیست کارگری ایران، از آن حزب جدا شده و حزب کمونیست کارگری – حکمتیست را تشکیل دادند. ایشان در حال حاضر رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست هستند.