English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

فرهنگ هلاکویی

دارای مدرک دکترا در رشتهٔ «جامعه‌شناسی» از دانشگاه یوتا دریافت کرد. ایشان همچنین سه فوق‌لیسانس در رشته‌های «روانشناسی»، «اقتصاد» و «مشاورهٔ ازدواج، خانواده و کودکان» است. او پیش از انقلاب استاد دانشکدهٔ علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌است. دکتر هلاکوئی پس از به پایان بردن تحصیلاتش در آمریکا در سال ۱۳۵۳، به ایران بازگشت. مدّت زمانی سرپرست «کمیتهٔ فرهنگی ـ اجتماعی» در «معاونت برنامه ريزى و سياست گذارى» سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بود و همچنین در دانشگاه تهران نیز به تدریس می‌پرداخت. هلاکوئی پس از چند سال به دلیل اختلاف نظر با مسؤولان تلویزیون به آمریکا بازگشت.