English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

شراره شاهرخی

دوره کارشناسی را در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه سانتاکروز گذراند و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فلسفه در دانشگاه ایالتی سن‌حوزه دریافت کرده است. عنوان تز پایان‌نامه او «چگونه فلسفه نیچه می تواند به باروری تفکرات فمینیستی بیفزاید؟» است. وی از سال ۲۰۰۵ تاکنون به تدریس فلسفه در دانشگاه مشغول است.