English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

شبنم معینی‌پور

كانديد دكترا در دانشگاه وستمينستر در زمينه حقوق بشر و رسانه در ايران و همچنين يكى از اساتيد دورۀ حقوق بشر و سازو كارهاى بين‌المللى آموزشكده الكترونيكى توانا است. پيش از آن خانم معينى‌پور پژوهشگر مرکز اسناد حقوق بشر ایران بود. ایشان دارای فوق لیسانس از دانشگاه اسکس با تخصص در حقوق بشر در ایران بوده و برای مدت چهار سال در مرکز جهانی بهایی، با تمرکز بر حقوق بشر در ایران، فعالیت نموده است. ایشان در حوزۀ رابطه بین رسانه‌ها و حقوق بشر فعال بوده و ویدیوهای گوناگونی در رابطه با مسائل حقوق بشر تهیه نموده است. ایشان همچنین در مؤسسه عدالت برای ایران فعالیت داشته است.