English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

جو استورک

نایب رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا سازمان دیدبان حقوق‌بشر و کارشناس موضوعات حقوق‌بشر در این منطقه است. پیش از پیوستن به سازمان دیدبان حقوق‌بشر در سال ۱۹۹۶، استورک پروژه پژوهش و اطلاعات خاورمیانه را به راه انداخت و سردبیر دو هفته‌نامه گزارش خاورمیانه بود. استورک چندین کتاب و مقاله در مورد خاورمیانه نوشته و در فروم‌های جهانی و دانشگاه‌ها سخنرانی داشته است. او همچنین به صورت داوطلبانه جزء نیروهای صلح در ترکیه بوده و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات خاورمیانه و امور بین‌الملل از دانشگاه کلمبیا دارد. در حال حاضر مسئول کمیته مطالعات خاورمیانه با تمرکز بر آزادی تحصیل و همچنین مشاور کمیته‌هایی چون سرویس دوستان امریکایی، تمرکز بر سیاست خارجی و پروژه نظارت بر درآمد عراق موسسه جامعه باز است.