English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

نوید خونساری

کارگردان بازیهای ویدیویی و مستند ساز ایرانی کانادایی مقیم شهر نیویورک است. در کارنامه حرفه ای وی بازیهای ویدیویی موفقی مانند گرند ثفت آتو ۳ و همچنین سری بازیهای مکس پین و آلن ویک وجود دارد.