English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مهری جعفری

وکیل دادگستری، شاعر و کنشگر اجتماعی در زمینه حقوق بشر است که به طور خاص با تمرکز بر حقوق زنان، کودکان و اقلیت های جنسی کار کرده است. دوره کارشناسی حقوق خود ا از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق تجارت بین الملل را از دانشگاه UWLلندن دریافت کرده و در حال حاضر برای اخذ پروانه وکالت خود در انگلستان مشغول گذراندن دوره های حقوقی آن کشور در دانشگاه Westminster لندن است. مهری جعفری به عنوان یک حقوقدان و کنشگراجتماعی توانسته است با نوشتن مقالات متعدد، اجرای پروژه های حقوقی، تحقیقی و آموزشی و شرکت در کنفرانس ها و انجام مصاحبه های مختلف تلاش مستمری را در زمینه دفاع از حقوق زنان، کودکان و هم جنسگرایان به نمایش بگذارد. وی از سال ۲۰۰۹ در کنار تحصیل در دانشگاه های لندن، به نوشتن مقالات و تهیه گزارشات حقوقی برای موسسات غیردولتی و نهادهای بین المللی و انجام تحقیقات حقوقی پرداخته و در زمینه بهبود وضعیت حقوقی اقلیت های جنسی در داخل ایران و کمک به همجنسگرایان پناهجو در خارج تلاش مستمری داشته است. از وی تاکنون یک کتاب حقوقی در زمینه حقوق ورزشی و یک مجموعه‌ی شعر منتشر شده وآثار ادبی، نوشته ها، مصاحبه‌ها و مقالات حقوقي وی به طور مستمر در نشريات مختلف انعکاس یافته است. وی هم چنین در سال ۱۳۸۷ به طور همزمان اقدام به صعود دو قله ۷ هزار متری در کشور قزاقستان کرده و اولین زن ایرانی است که توانسته است قله خانتانگیری را به ارتفاع ۷۰۱۰ متری صعود کند.