English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مریم میرزا

روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی ایران است. وی برای چندین نشریه مرتبط با حقوق زنان مطلب می‌نوشت و یکی از اعضای هیئت تحریریه مجله زنان بود که در ژانویه سال ۲۰۰۸ بسته شد. وی در بسیاری از سازمان های غیر دولتی وکمپین های مختلف مرتبط با جنبش زنان شرکت داشته است.وی پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران را ترک کرد و در حال حاضر به عنوان یک خبرنگار آزاد برای بخش فارسی دویچه وله کار می‌کند.