English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

سپهر عاطفی

فعال حقوق بشر و خبرنگار، از سال ۲۰۰۸ در کمیته دفاع از حق تحصیل و گزارش‌گران حقوق بشر و انجمن مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش فعال بود. وی پس از خروج از ایران مقیم آلمان است.