English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

دلایل موافقان و مخالفان اعدام چیست؟ مرز واقعیت‌ها و تصورات نادرست در مورد مجازات مرگ کجاست؟ و چطور می‌شود به زاویهٔ بازتر از این مقوله دست یافت؟ ما بر آنیم تا در این مورد گفتگو کنیم، چرا که معتقدیم با گفتگو می‌توان به درک بهتر دست یافت.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.