English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

پخش رویدادهای ایرانیان

این مجموعه به پخش رویدادهای اجتماعی، سیاسی یا هنری ایرانیان در نقاط مختلف جهان اخنصاص دارد. هدف ما برقراری امکان ارتباط نزدیک‌تر بین ایرانیان نقاط مختلف جهان است به طوری که بتوانند رویدادها و برنامه‌های خود را با هم‌زبانان خود در نقاط مختلف جهان به اشتراک بگذارند. این رویدادها بنا بر درخواست برگزارکنندگان آنها از بالاویزیون پخش خواهد شد و پخش این برنامه‌ها به معنای تایید محتوای آنها از طرف بالاویزیون یا بالاترین نمی‌باشد. بالاویزیون هیچ‌گونه‌ مسئولیتی در قبال مطالب ارائه شده در این رویدادها بر عهده ندارند. افراد یا گروه‌هایی که مایل هستند رویدادهای مربوط به خود را در بالاترین به نمایش بگذارند باید حداقل یک هفته قبل از مراسم یا رویداد با بالاترین تماس بگیرند تا ترتیب پخش برنامه آنها داده شود. به منظور ارتقا مشارکت کاربران بالاترین در این رویدادها لازم است برگزار کنندگان امکان برقراری ارتباط کاربران بالاترین با برنامه را فراهم کنند به نحوی که امکان مشارکت کاربران بالاترین حداقل به صورت پرسش و پاسخ در برنامه برقرار شود. برای اطلاع از هزینه پخش یک رویداد در بالاویزیون با اَدنگار (http://www.adnegar.com/balatarin) تماس بگیرید.