English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

دانشجوی معترض: «شما همان‌هایی هستید که در زندان بهترین فرزندان ما را کشتید و گفتید برای انقلاب.» شعار طرفداران شریعتمداری: «فتنه‌گر عاشورا اعدام باید گردد»

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.