English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

اعتراض یک جوان اهوازی به آلودگی هوای خوزستان با باز خوانی اعتراضی لب کارون.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.