English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

هنر گفت‌وگو و علم مباحثه

در این مجموعه برخی از مغالطه‌های رایج را که در بحث و گفت‌وگوها از آن‌ها استفاده می‌شود معرفی کرده‌ایم. امید که با شناخت و آگاهی از انواع استدلال‌های مغلطه‌آمیز گفت‌وگوهای سازنده و موثرتری داشته باشیم.