English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر بنیادی‌ترین سندی است که حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ افراد را مشخص کرده است. برای ایجاد جامعه‌ای که این حقوق اولیه به همه افراد تعلق گیرد باید درک و فهم عمیقی در مورد این حقوق داشته باشیم در این مجموعه مهرانگیز کار با طرح پرسش‌هایی در مورد حقوق بشر ابتدا نظر کاربران مختلف را جویا می‌شود و سپس بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به این سوالات پاسخ می‌گوید. در این مجموعه ما تلاش داریم تا موارد مختلف اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن را با خانم مهرانگیز کار که از حقوقدانان برجسته و پرتلاش ایران هستند مطرح کنیم و این مواد را با اصول قانون اساسی ایران و رویه های قضایی مرسوم در ایران بررسی کنیم در این مجموعه با اعلام مواد مورد بحث در هر جلسه خانم کار به بررسی این مواد می‌پردازند و پس از آن به پرسش‌های بینندگان پاسخ می‌دهند و با شرکت کنندگان در برنامه به گفتگو خواهند پرداخت.