English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

یک مبحث، دو نگاه

در این مجموعه ما تلاش داریم که گفت‌وگوهایی سازنده و ثمر بخش را با دیدگاه‌های مختلف بر سر یک موضوع خاص مطرح کنیم و فضایی ایجاد کنیم تا دیدگاه‌های مختلفی که مجالی برای بیان خود در رسانه‌های رسمی ندارند بتوانند دیدگاه‌های خود را در این فضاها بیان کنند و در یک فضای گفت‌وگوی سازنده و قانونمند به بیان دیدگاه خود بپردازند و جنبه‌های مختلف مسائل مورد بحث را در گفت‌وگویی متقابل بیان کنند. تلاش ما در این بخش این است که در نهایت بتوانیم فضای گفت‌وگویی باز و آزاد برای همه افراد بگشاییم تا بتوانند نظریات خود را بیان کنند و به بحث درباره آن بپردازند.