English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مفاهیم/ انیمیشن آموزشی

عدم وجود تعریف‌های مشخص در مورد اصطلاح‌ها و مفاهیم سیاسی اجتماعی یکی از موانع گفت‌وگوی سالم است. بخصوص که در برخی مواقع تعریف‌های رایج این اصطلاح‌ها و مفاهیم در زبان فارسی با تعریف‌های آکادمیک آن ها در زبان اصلی همخوانی ندارند. برنامه «مفاهیم و اصطلاح‌های سیاسی و اجتماعی» می‌کوشد تا تعریف‌های آکادمیک و پذیرفته شده این مفاهیم را به دست دهد. در این مجموعه ابتدا یک مفهوم را با کارشناسان مطرح کرده و تعریف و شرح مختصری از آنها دریافت می‌کنیم. با یک انیمیشن آموزشی این تعریف به دست آمده را با بازدید کنندگان به اشتراک می‌گذاریم. پس از آن با دعوت از کارشناسی همراه به بینندگانی که تمایل دارند درباره این مفهوم بحث می‌کنیم و پرسش‌های بینندگان را با این کارشناس و بینندگان مطرح می‌کنیم.