English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

درسته که در خارج از کشور سانسور وجود ندارد، اما وظیفه خبرنگار و رسانه فرهنگ‌سازی هم هست، پس نمی‌توانیم از واژه‌ها و تصاویری که نژاد‌پرستی، خشونت و… را اشاعه می‌دهد استفاده کنیم.

بعد از سال ۸۸ بخشی از اصحاب رسانه در خارج از کشور به فعاین سیاسی تبدیل شدند. پس از آن هم می‌خواستند که حقیقت را بازتاب بدهند و هم در حکومت آینده ایران یا در دولت در تبعید سهمی داشته باشند.

رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برای تامین منابع مالی‌شان نیاز دارند که بازدید سایت را بالا ببرند و این باعث می‌شود که تن به روزنامه نگاری زرد بدهند.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.