English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران است. دکتر شهید هر سال موارد نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل گزارش می‌کند. در این برنامه این گزارش‌ (اکتبر ۲۰۱۴) را همراه با ترجمه هم زمان فارسی‌ آن می‌توانید ببینید.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.