English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

بیش از سه هزار نفر مبلغ یازده میلیون تومان در سال ۱۳۸۲ به تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کرده‌اند اما تاکنون مسکن آنها تکمیل نشده است.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.