English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

این همایش بنا به درخواست انجمن دموکراسی و مدرنیته از بالاویزیون پخش می‌شود. پخش این برنامه به معنای تایید محتوای آن نیست. بالاترین و تیم بالاویزیون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مطالب ارائه شده در این کنفرانس ندارند. شما نیز می‌توانید برای پخش برنامه‌های خود از بالاویزیون با ما تماس بگیرید.

عنوان و موضوع برنامه

هماهنگی عملی، حول چهار محور اصلی مطالبات مدنی:

  • آزادی‌ زندانیان سیاسی‌ و عقیدتی
  • نه به اعدام
  • نه به حجاب تحمیلی
  • تامین حداقل معیشت

این برنامه به همت فعالان سیاسی شهر واشنگتن دی.سی و با حمایت "جبهه دمکراتیک ایران" (شاخه برون‌مرز) و "انجمن مدرنیته و دمکراسی" برگزار می‌گردد.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.