English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

یکی از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان معترض به حسین شریعتمداری پشت تریبون رفت و در حضور حسین شریعتمداری گفت شما همان‌هایی هستید که امام گفت توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارید، شما همان‌هایی هستید که در زندان بهترین فرزندان مارو کشتید گفتید برای انقلاب، دم خروس نهم دی ۲۲ خرداد بیرون افتاد کجا بودند اون ۲۴ میلیون رای شما و …..

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.