English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۷۵
بخش ۷۴
بخش ۷۳
بخش ۷۲

میهمان این هفته برنامه پولتیک نورالدین پیرموذن می‌باشد.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.