English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۵۸
بخش ۵۷
بخش ۵۶
بخش ۵۵
بخش ۵۴

میهمان این هفته برنامه پولتیک علي مزروعي نماينده مجلس ششم و مشاور اقتصادي دولت محمد خاتمي است.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.