English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مهدی وزیری

دارای لیسانس کشاورزی از دانشگاه آزاد داراب هستند، و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی در دانشگاه برمن می‌باشند. ایشان موسس انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه برمن است که از سال۲۰۰۴ برنامه‌های مختلفی را درباره فرهنگ ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران سازماندهی کرده است. مدت کوتاهی پس از اعتراضات ۲۰۰۹ ایشان تظاهرات بزرگی در برمن برای نشان دادن همبستگی جامعه ایرانیان آلمان با مردم میهن خود برگزار کردند. وی همچنین سخنرانی‌های مختلفی در مورد وضعیت در ایران در شهرستان‌ها آلمان از جمله هامبورگ و برمن داشته است. همچنین در سال ۲۰۰۹ در مورد نقش جوانان در جنبش سبز در کنفرانس جمهوری خواهان ایران در شهر کلن سخنرانی داشته‌اند.