English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

فرزین وحدت

جامعه شناس و پژوهش‌گر مدرنیته و رابطه آن با ایران و دنیای اسلام که از وی کتاب رویارویی فکری با مدرنیت در ایران توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است. کتاب جدید وی در مورد جهان اسلام معاصر و مدرنیته قرار است درآینده نزدیک به انگلیسی منتشر شود. وی در دانشگاه های تافتز، هاروارد و ییل و کالج وسار درس داده است. هم اکنون وحدت در کالج وسار مشغول تحقیق میباشد.