English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مهشید ندیری

خبرنگاری را با کار در مجله فاراد آغاز کرد و نزدیک به ۲۰ سال است که در این عرصه فعالیت می‌کند. ایشان دوره روزنامه‌نگاری را در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها گذراند. وی مدت پنج سال به عنوان مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های مختلف در بخش فارسی صدای آمریکا کار کرده است و در حال حاضر به عنوان مجری و تهیه‌کننده در بالاویزیون مشغول به کار است.