English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

محمدرضا جلایی‌پور

فارغ‌التحصیل جامعه شناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه ال.اس.ای و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه آکسفورد، وی مدیر «پویش موج سوم» (حمایت از خاتمی و موسوی) در سال ۸۷ـ۸۸ و «اتاق فکر مجازی» حامیان روحانی در سال ۹۲ بودند. ایشان پژوهشگر جامعه‌شناسی دین و دین‌شناسی هستند، تا کنون از وی ۷ کتاب منتشر شده یا در منتظر مجوز انتشار است. او پس از انتخابات سال ۸۸ طی ۳ نوبت ۵ ماه در بازداشت انفرادی به سر برد.