English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

آرشام پارسی

از فعالان حقوق دگرباشان ایرانی است که برای تغییر فرهنگ و گسترش حقوق دگرباشان ایرانی تلاش می‌کند. در سال ۱۳۸۰ با ایجاد یک گروه اینترنتی به نام رنگین کمان فعالیت‌های خود را برای جامعهٔ دگرباشان ایرانی آغاز کرد.

آرشام پس پناهندگی به کشور کانادا در سال ۱۳۸۴ سازمان دگرباشان ایرانی (Iranian Railroad for Queer Refugees) را به ثبت رسانید. او همچنین در شماری از سمینارها و کمیسیون‌های حقوق بشری به نمایندگی از سازمان دگرباشان ایرانی و به عنوان مدافع حقوق دگرباشان جنسی ایرانی شرکت کرده‌است. او بنیان‌گذار چندین سازمان است و هم اکنون مدیریت سازمان دگرباشان ایرانی را به عهده دارد. این سازمان بیشتر به مسائل پناهندگان دگرباش ایرانی و نیازهای آنها در طول دورهٔ پناهندگی‌شان می‌پردازد. او همچنین مدیر مسئول ندا، نشریه دگرباشان ایرانی، است.