English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

بهمن زاهدی

بهمن زاهدی، متولد ۱۳۴۰، فعالیت سیاسی خود را با شرکت در تظاهرات امجدیه سال 1357 برای حمایت از دولت دکتر شاپور بختیار آغار کرد و در رشته‌های کامپیوتر فنی، ارتباطات دیجتالی و آی‌تی در آلمان تحصیل کرده‌است. در سال ۱۳۸۳ با تاسیس سازمان مشروطه‌خواهان ایران، به آن سازمان پیوسته و چهار سال رئیس شاخه سازمان مشروطه‌خواهان ایران در شهر نورنبرگ بوده است. بعد از آن در شهرهای جنوب شرقی آلمان به فعالیت‌های حزبی گسترش بیشتری می‌دهد. در سال ۲۰۰۴ به درخواست رایزن وقت حزب مشروطه ایران، داریوش همایون، وب‌سایت حزب مشروطه ایران را راه‌اندازی کرده است. ایشان در سال ۲۰۰۸ هسته شهر توبینگن را پایه‌گذاری کرده است. ایشان در حال حاضر مدیر سامانه‌های حزب مشروطه ایران هستند.