English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

رضا فانی‌یزدی

فانی یزدی پژوهگر وفعال سیاسی شناخته شده فعالیت سیاسیش را از مشهد زادگاهش شروع کرد وبا آغاز انقلاب این فعالیت ها به اوج رسید درسال ۱۳۶۰ بخاطر این فعالیت ها به زندان افتاد وحتی در استانه اعدام قرار گرفت وبا تعدیل هائی که براثر اقدامات گوناگون سیاسیون به او تعلق گرفت محکومیت ۲۰ سال زندان او با تحمل ۶ سال حبس و شکنجه به پایان رسید.