English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مهناز قزلّو‌

زندانی سیاسی سابق، فعال حقوق بشر، پژوهشگر و دبیر سازمان فرانرم‌گرایان «ماناو» که نهادیست در حمایت از جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی (همجنس گرایان - دوجنس گرایان و ترنس ها)