English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

محمد تنگستانی

شاعر و روزنامه‌نگار، ایشان تا کنون مجموعه شعرهای (من روی به نام تو بود افتاد) را از سوی انتشارات پاندا (چاپ اول ۱۳۸۴ شمسی، چاپ دوم ۱۳۸۶) روانه کتابخانه‌های فارسی زبان کرد. مجموعه شعر (فیلم کوتاه) را نشر پاریس درسال ۲۰۱۱ میلادی به انتشار رساند. ۲۰۱۰ میلادی بعد از جریانات سیاسی در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. وی در سال‌های آخر به مقاله نوسی روزنامه روزان، دبیر سرویس فرهنگ و هنر رونامه نسل فردا، و دبیر فرهنگ و هنر سایت خبری دانشجویان ایران ایسنا در اصفهان و دبیر سرویس هفته نامه آوای خورستان مشغول بوده است. وی مجموعه داستان (یابانجی لیدی) و (خورشید خان و خانم ماه) و مجموعه شعر (امیر زهرا) را در دست چاپ دارد. درسال ۲۰۱۰آ لبومی صوتی به نام (word) ضبط و پخش کرد که شامل شعر و صدایش بود. محمد تنگستانی از سال ۲۰۱۱ یکی از مدیران کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی شد و درهمان سال عضو کانون نویسندگان در تبعید شد.