English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

ناصر زراعتی

فارغ التحصیل دانشكده هنرهای دراماتيك دانشگاه تهران، ایشان کتاب‌های بسیاری در زمینه: نقد فيلم، نقد شعر و داستان و حتي نقد نقاشی، ترجمه، داستان كوتاه، فيلم نامه و … از زراعتي مجموعه هايی همچون سبز، دكتر موش، نوار گمشده و رمان "در صدف" و نيز مجموعه مقالاتی در نقد آثار داريوش مهرجويی به چاپ رسيده است . ناصر زراعتي در كنار كار تأليف به ساخت فيلم‌های مستند و آموزشی نيز مشغول است. از جمله فيلم‌های او: برگي از كتاب عشق ( ديدار با سيمين بهبهانی)، وكيل عاشق ( ديدار با سرهنگ جليل بزرگهمر وكيل مدافع دكتر مصدقي)، صورتك‌ها (ديدار با نصرت كريمي و مجسمه‌هايش)، شاعر ديار عشق و آشتی (ديدار با فريدون مشيری)، يك صبح تابستان با سيمين دانشور، تك درخت بيد ( مستند مردم شناسنانه ) و …