English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۲۵
بخش ۲۴
بخش ۲۳
بخش ۲۲
بخش ۲۱

از آنجایی که سخنرانی سال نوی آقای بزرگ در مشهد مهمترین سخنرانی ایشان است و ایشان مهمترین مقام در نظام مقدّس هستند برنامه این هفته اختصاص داره به تبیین بخشی ازسخنرانی سال نوی ایشان در مشهد. در این سخنرانی آقای بزرگ در مورد چالش اصلی پیش روی نظام، «اقتصاد» سخنرانی کردن وهمچنین حمایت ضمنی خود را از دولت فعلی ابراز داشتند و قرار گرفتن ملّت در برابر نظام اسلامی را «پیش‌بینی» کردند

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.