English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۲۴
بخش ۲۳
بخش ۲۲
بخش ۲۱
بخش ۲۰

ابتدا بررسی ادامه مذاکرات هسته‌ای را ادامه می‌دهیم سپس از نگرانی آقای بزرگ در این زمینه آگاه می‌شویم که همانا تغییر رفتار نظام مقدّس باشد. در ادامه به جلسه شورای حفظ بیت‌المال که برای بررسی پدیده زمین خواری تشکیل شده سری می‌زنیم و در آنجا به ضرورت تغییر رفتار نظام مقدّس پی می‌بریم.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.