English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳۴
بخش ۳۳
بخش ۳۲
بخش ۳۱
بخش ۳۰

در برنامه این هفته سخنرانی دو مرحله‌ای آقای بزرگ برای برخی از دانشجویان در هفته گذشته تبیین می‌شود. آقای بزرگ در این سخنان راجع به نشاط جوانان، شعار، آرمان‌گرایی و محافظه‌کاری، استکبار، ازدواج جوانان، هسته‌ای، اسلام رحمانی، کمونسیت‌ها، تاتر و تاریخچه آن در ایران و در نهایت خصوصیات خودشون در برخورد با دیگران سخنرانی کردند. بعد از سخنرانی آقای بزرگ به موضوع توافق و روایت مسولین نظام مقدّس از آن می‌پردازیم.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.