English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳۳
بخش ۳۲
بخش ۳۱
بخش ۳۰
بخش ۲۹

روند مذاکرات هسته‌ای و اینکه چرا این موضوع بصورت یک «گره» در آمده و در نهایت دلیل نگرانی آقای بزرگ از «فروغلتیدن در پرتگاه هولناک سلطه استکبار» در این برنامه.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.