English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳۱
بخش ۳۰
بخش ۲۹
بخش ۲۸
بخش ۲۷

در این برنامه مناظره تلوزیونی با موضوع فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بررسی می‌شود. تکنیک بانک‌ها در جذب سرمایه‌ها و واگذاری آن‌ها بصورت تسهیلات بدون دریافت وثیقه بازگو می‌شود. دلیل اینکه آقای بزرگ از برداشته شدن تحریم‌ها بدشان نمیاید بررسی می‌شود. سخنان شجاعانه یکی از بانوان فرهنگی در اعتراض به وضع موجود هم پایان بخش برنامه خواهد بود

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.