English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳۰
بخش ۲۹
بخش ۲۸
بخش ۲۷
بخش ۲۶

قانون، یکسان بودن «همه» در برابر قانون و وظیفه پلیس در سخنرانی رییس‌جمهور منتخب و آقای بزرگ برای نیروی انتظامی. نگاهی گذرا به وضعیت مؤسسات «غیر مجاز» مالی اعتباری و در پایان مشکل تحصیل‌کردگان بیکار در مقتدرترین کشور منطقه

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.